Szülőknek

Komplex gyógypedagógiai egyéni fejlesztő foglalkozás

 

A gyermek szakértői vélemény javaslata alapján történő komplex fejlesztő foglalkozás. Az egyéni foglalkozáson a gyermek életkorát, terhelhetőségét, és részképességeinek állapotát figyelembe véve történik a fejlesztés. A feladatlapok mellett nagy hangsúlyt kapnak a tudatosan, tervszerűen megválasztott készségfejlesztő játékok, mozgássorral kísért mondókák, és a kreatív alkotás lehetősége is.

 

 

TSMT-I (egyéni TSMT terápia)

 

A gyermekek az első találkozás alkalmával egy Longitudinális© komplex vizsgálatban vesznek részt, mely “jelenleg Magyarországon az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt, amely 3 hónapos kortól 11 éves korig azonos szempontok mentén követi a gyermek fejlődését és a vizsgált életkorokban jellemzi a gyermek mozgásos (motoros), értelmi (kognitív) és viselkedés profilját. Ezáltal korai életkorokban azonosítható az atipikus vagy eltérő fejlődés, az idegrendszer érésének zavara, lassúsága.” (Szántó Mónika Tanúsított TSMT Mentor terapeuta engedélyével, saját honlapjáról: http://www.szantomonikatsmt.com/vizsgalatok).

„A gyermek életkorát, állapotát, érettségét, terhelhetőségét vizsgálati eredményét figyelembe véve történik a javaslattétel a TSMT-I (egyéni) terápiára.

 

A terápia lényege, hogy olyan szenzoros ingereket kap a gyermek, ami jólesik a számára, például plédben egyenletes lüktetésre lengetjük, miközben énekelünk és szemkontaktust veszünk fel vele, nagylabdán különböző irányokban mozgatjuk, és folytathatnám a több száz feladatunkkal.

 

Az egyéni terápiákban jelentős hangsúly helyeződik a sokoldalú vesztibuláris ingerlésre (például plédes/függőágyas lengetések), mely által a gyermek egyensúlyszervét ingereljük. Ezzel az a cél, hogy a gyermek egyensúlyszervébe közvetítsünk passzív ingereket, mert az egyensúlyszerv összeköttetésben van a vizuális (látó), auditív (halló) és beszélő rendszerrel. Az ide közvetett ingerek segítik érni az idegrendszert, hatnak az izomtónusra, ezáltal a mozgásra. Ennek eredményeképpen javulni fog a gyermek vizuális, auditív feldolgozása, mozgása, beszéde.

 

A terápia során a gyermek komplex vizuális-auditív-taktilis-proprioceptív ingert kap, melyek rendszeres ismétlésével vizuális (látott), auditív (hallott), taktilis (tapintott), térbeli, mozgásos emléknyomok alakulnak ki, miközben végigjárjuk az ontogenetikus fejlődésmenetet a fejemeléstől egészen a felállásig. A hiányzó lépcsőfokokat megerősítjük, „újrahuzalozzuk” az idegrendszer kéreg alatti érző-mozgató területeit. A terápia során szoros érzelmi kohéziót alakítunk ki a szülő és a gyerek között.

 

Az egyéni terápiát home-training (otthon végezhető tréning) formában tanítom be a szülőknek, megbeszélve a feladatok sorrendjét, ismétlésszámát, heti gyakoriságát. A családok a betanított feladatsort otthon végzik gyermekükkel, majd 4 hét múlva egy kontrollvizsgálaton bemutatják a feladatsort, elmondják az aktuális állapotot. Ennek tükrében történik a feladatok átírása.

 

A TSMT-I átlagos időtartama 6-12 hónap. Nagyjából ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a gyermek csoportos terápián (TSMT-II) tudjon részt venni, amennyiben szükséges a továbbiakban.”
(Szántó Mónika Tanúsított TSMT Mentor terapeuta engedélyével, saját honlapjáról: http://www.szantomonikatsmt.com/vizsgalatok).

 

Amennyiben a vizsgálat mozgásos-, értelmi-, vagy szociális területen a gyermek életkorától elmaradó teljesítményt mutat, de a gyermek együttműködő, irányítható, csoportban megfelelően terhelhető, csoportos terápia is javasolható.

 

A kiscsoportos foglalkozások 45 percesek, az eredményes fejlődés érdekében hetente legalább 2 alkalommal javasolt rajta részt venni.

 

 

TSMT-II (csoportos terápia)

 

„Közel ezer feladatból, izgalmas eszközök felhasználásával, a fokozódó terhelés elvét figyelembe véve állítom össze és mutatom be minden alkalommal azt a pályát, amit meg kell jegyezniük, le kell „küzdeniük”. Eközben észrevétlenül fejlődik a gyermekek nagymozgása, testvázlata, térbeli tájékozódása, oldalisága, mozgáskoordinációja, egyidejű, többcsatornás figyelme, emlékezete, problémamegoldó gondolkodása, szerialitása, viselkedéskontrollja, feladat- és szabálytudata, illetve feladattartása.

 

A terápia során figyelmi, emlékezeti aktivitási folyamatokat ingerlünk. Figyelünk arra, hogy a beszéd és a mozgás szinkronban legyen, hiszen ez a tanulás alapja az iskolában. Tehát néz, hall, beszél, gondolkodik, mozog egyszerre. Ez a jó szenzomotoros szinkron, amitől függ a sikeres iskolai beválás. A gyerekek azokat az idegpályákat fogják a tanulásra használni, amelyeket ezekkel a nagymozgásokkal ki tudunk alakítani.

 

A TSMT-II (a TSMT-I-hez hasonlóan) is alkalmazza a fokozódó terhelés elvét, vagyis a könnyebbtől a nehezebb, egyszerűbbtől az összetettebb, a lassabbtól a gyorsabb felé haladunk.

 

A csoportos terápia feladatai közé több kognitív (értelmi) feladatokat teszünk, mely során a gyermekeknek figyelniük, emlékezniük, gondolkodniuk, helyzeteket megoldaniuk, beszélniük, rajzolniuk, társaikkal együttműködve kell. Tehát a gyermek figyeli, megfigyeli, megérti a feladathelyzetet, majd egyedül vagy társaival kooperálva megtervezi és kivitelezi a helyzetnek megfelelő (adaptív) válaszát.

(Szántó Mónika Tanúsított TSMT Mentor terapeuta engedélyével, saját honlapjáról: http://www.szantomonikatsmt.com/vizsgalatok).

 

 

Beszédészlelés, beszédmegértés (GMP) fejlesztése

 

Dr. Gósy Mária akadémiai doktor (1993), tudományos tanácsadó, a Fonetikai Osztály tudományos osztályvezetője, az ELTE BTK Fonetika tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára által kifejlesztett terápiás program. „Minthogy a tanulás feltétele a megfelelő olvasásszint és a jó íráskészség, az e téren jelentkező nehézségek igen veszélyesek lehetnek. Az olvasás elsajátításának, valamint a tanulásnak is az alapja az életkornak megfelelő anyanyelvi teljesítmény. E tekintetben is elsősorban a megfelelően működő beszédészlelési és beszédmegértési, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb folyamatok.” (Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak; Nikol Kiadó; 1994. 7.p.)