Rólam

Szabó-Petrik Andrea

TSMT mozgásfejlesztő, tanító,  gyógypedagógus

 

6 éves koromban döntöttem el, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Általános Iskolában szertornáztam, és a tanítóképzőn is a testnevelést választottam műveltségi területemnek. Tanítóként, rögtön az első munkahelyemen találkoztam kihívást jelentő, másképp tanuló gyermekekkel, így gyógypedagógus lettem.

 

Végzettségeim:

 

 • 2012-2015: gyógypedagógus-szakvizsga; gyógypedagógiai szakértő, gyógypedagógiai gyakorlatvezető, vezetőtanár specializációval – Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
 • 2005-2008: gyógypedagógus, értelmi akadályozottak pedagógiája szakos tanár – Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gyógypedagógus-képző Intézet
 • 2000-2004: tanító szak, testnevelés műveltség területtel – SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tanítóképző Intézet

 

Egyéb tanfolyamok:

 

 • 2023: Fonológiai Tudatosság Teszt felvétele (NILD Hungary, Hátország Egyesület FTT-2023-17)
 • 2022: KORAI INTERVENCIÓ és az AUTIZMUS korai tünetei és fejlesztése 1.modul: elméleti alapok; 2.modul: gyakorlat (A Semmelweis Egyetem akkreditált továbbképzése a Vadaskert Alapítvány szervezésében; kódszáma: SE-TK/2022.II/00211; SE-TK/2022.II/00260)
 • 2022: Az MG FITNESS MOZGÁSKOTTA módszer és felhasználása (Magyar Gábor szerzői hozzájárulása. Műpéldány azonosító szám: 981026001T)
 • 2021: Bepillantás a csoportos komplex mozgásterápiás fejlesztésbe (Kulcsár György e.v. Nyt.szám: B/2020/002954, tanúsítvány sorszáma: T/2021/085811-1)
 • 2021: Gyermekút a KORA GYERMEKKORI intervenciós ellátórendszerben (Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Nyt.szám: B/2020/000851, sorszám: PEDAK/1024/2021)
 • 2021: Áthidaló Iskola Előkészítő Program oktató ( www.athidalo.com/szabopetrikandrea )
 • 2021: “Matematikai tehetségek felismerése és fejlesztése óvodás és kisiskoláskorban az OKOSKOCKA fejlesztő eszközökkel (R708_050)” akkreditált képzés (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége; Nyilvántartási szám: E-000211/2014/D033; Tanúsítvány száma: TA-027121/2021)
 • 2021: “Szóbeli bántalmazás – nyelvi agresszió leleplezése” című nem akkreditált továbbképzés (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar; sorszám: SZB-NYA-13/2020 NA)
 • 2021: “Egyéni ISKOLA-ELŐKÉSZÍTŐ, képességfejlesztő program” akkreditált pedagógus továbbképzés; (Deák és Társa Kiadó Bt.; Alapítási engedély száma: 9/199/2018; Sorszám: 2021/025)
 • 2020: “SINDELAR-ZSOLDOS Program 1. Fejlesztő program tanulási és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor” című akkreditált pedagógus továbbképzés; (Nyilvántartási szám: 576-69/2017.; Sorszám: S1-33./2020.)
 • 2020: Eltérő fejlődés a gyakorlatban – Hiperaktivitás, szenzoros feldolgozási zavarok, autizmus, tik zavarok és terápiák című továbbképzés (BHRG Alapítvány)
 • 2019: ADD/ADHD kezelési és terápiás lehetőségei: “A hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája”  (A Semmelweis Egyetem akkreditált továbbképzése a Vadaskert Alapítvány szervezésében; kódszáma: SE-TK/2019.II/00282)
 • 2019: Regulációs zavarok – Előzmények és hatások (BHRG Alapítvány)
 • 2018: Organikusan sérült gyermekek egyéni terápiája Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel (TSMT-I.) (BHRG Alapítvány – TSMT-HRG College Kft.; Nyilvántartási szám: A/9218/2018.; Sorszám: 2018/TSMT-I/25.)
 • 2018: Organikusan éretlen, homogén csoportba integrálható gyermekek felzárkóztatása Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel (TSMT-II.) (BHRG Alapítvány – TSMT-HRG College Kft.; Nyilvántartási szám: A/9094/2018.; Sorszám: 2018/TSMT-II/30.)
 • 2018: Neurológiai alapismeretek a tanulás és a szenzo-motoros terápiák tükrében (BHRG Alapítvány – TSMT-HRG College Kft.)
 • 2018: Így tedd rá! – Népi játék, néptáncmódszertan az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában (Örökös Stúdió Bt. Nyt.szám: K-23/423/2015.)
 • 2017: Neuro-szenzomotoros szemléletű gyermekvizsgálatok interdiszciplináris modellje (Gyermekkori Figyelem-, Mozgás-, Viselkedéskutató Fejlesztő és Módszertani Központ; Sorszám: AII/036/2017.)
 • 2017: Neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálat (Longikid ©) felvétele és értékelésének szempontjai (Gyermekkori Figyelem-, Mozgás-, Viselkedéskutató Fejlesztő és Módszertani Központ; Nyilvántartási szám: A/8773/2017.; Sorszám: 2018/T/26.)
 • 2017: Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyermekkorban (BHRG Alapítvány)
 • 2016: Beszédpercepciós (GMP) diagnosztika és terápia (Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete; alapítási és indítási engedély szám: 957/124/2013.; Sorszám: 142/2016.)
 • 2015: Tanulás tanítása, tanítás tanulása (Tanulásmódszertani képzés a Református EGYMI szervezésében; Alapítási engedély szám: OK-410/175/2010.; Sorszám: 5/2015.)

 

Két tantestületben is tanítottam osztálytanítóként gyermekeket olvasni, írni, számolni (1-4.osztályig), majd a gyermekeim születése után egy szakszolgálatnál kaptam lehetőséget, ahol főleg szakértői tevékenység keretén belül komplex állapotfelméréseket végeztem. Később a BHRG Alapítvány által szervezett Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT I. és II.) képzések elvégzésével a diagnosztizálás után a fejlesztő foglalkozások kerültek újra az előtérbe. Jelenleg két óvodában foglalkozom 3-6 éves gyerekekkel. A BTMN és SNI diagnózissal rendelkező gyermekek ellátásán kívül: állapotfelméréseket (GMP – beszédészlelés, beszédértés; ovis Sindelar és LongiKid © vizsgálatok: a TSMT terápia kezdő állapotfelmérése), egyéni és csoportos TSMT foglalkozásokat, szenzomotoros alapokra épülő csoportos tornákat, iskolaelőkészítő (prevenciós tanulási képesség fejlesztés) foglalkozásokat, egyéni kognitív és komplex fejlesztéseket tartok óvodás gyermekeknek állami finanszírozásban és magán úton. 2021 szeptemberétől a hozzám érkező gyerekeknek van lehetősége az Áthidaló Iskola Előkészítő Program-ban részt venni, mely egy 8 hónapos felkészülési időszak alatt a törés- és krízismentes óvoda-iskola átmenethez segtheti hozzá a szorgalmas nagycsoportosokat.

 

Három saját gyermeket nevelek, így szülőtársként is pontosan tudom, hogy a sok öröm mellett, milyen nehéz helyzetekkel találkozunk nap, mint nap. A szakmai maximalizmus mellett fontos számomra, hogy a hozzám forduló családokat mindig egy egységes, kialakult, működő, de folyamatosan mozgásban lévő rendszernek tekintsem. Igyekszem úgy kísérni, segíteni a családi közösséget, hogy a beavatkozási folyamat végén kisebbek és nagyobbak is sokkal jobban érezzék magukat!