Képességfelmérések

(Árjegyzék letöltése IDE kattintva elérhető pdf dokumentumként.)

 

A probléma típusától a korábbi életeseményektől és a gyermek állapotának függvényében kerül kiválasztásra az állapotmegismeréshez szükséges diagnosztikus és/vagy különböző képességek felmérésére irányuló teszt, feladatlap. A vizsgálatokról elmondható, hogy közvetlen, gyerekbarát légkörben folynak, egy vagy több „ülésben” is megvalósulhatnak, illetve a szülő(k)nek végig lehetősége van a gyermekkel maradni, így a vizsgálatok végén lévő konzultáció is sokkal gördülékenyebben megy, a folyamat számukra is könnyebben követhető.

 

Neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex vizsgálat (LongiKid ©)

Időtartam: 90 perc

TSMT (tervezett szenzomotoros) tréning szükségességének megítéléséhez. A 60-90 perces játékos mozgásvizsgálat alatt a gyermek képességei motoros, pszichés-kognitív és szociális területen kerülnek feltérképezésre. A vizsgálatot anamnézis felvétel, eddigi életesemények megbeszélésével kezdjük, majd szülőkonzultációval zárjuk.

Pedagógiai szakvélemény írásban további 5000 forintért igényelhető.

Tanuláshoz szükséges képességek pedagógiai feltérképezése óvodás  és kisiskolás (1-6.osztályos) korban.

Időtartam: 90 perc

A vizsgálatra kisiskolás korú (1-6. osztályos) gyermekeket várunk. Anamnézis felvétel, szabad játék, megfigyelés és irányított feladatlapos helyzetben tájékozódunk az aktuális osztályszintnek megfelelő ismeretekről. Az alkalom egy rövid mozgásállapot vizsgálatot is tartalmaz, illetve a végén szóbali tájékoztatást a szülők részére. Az állapotfelmérés segítségével eldönthető, hogy a gyermek képességei életkorának, osztályfokának megfelelőek-e, vagy esetlerg érdemes-e tovább vizsgálódni: egy komplex szakértői vizsgálatot kezdeményezve a területileg illetékes szakértői bizottságnál. De történhet javaslattétel valamilyen terápiás ellátásba, vagy szakorvosi szűrővizsgálatrra irányításra is. Mivel a vizsgálat magán úton vehető igénybe, nem állami finanszírozott kereteken belül, így az adatok és eredmények nem kerülnek be semmilyen központi rendszerbe.

A vizsgálat a nagycsoportos óvodás korú gyermekek és szüleik számára is kapaszkodót nyújthat, ha segítségre van szükségük az iskolába lépés idejének a megválasztásához. A vizsgálatot közvetlenül szülőkonzultáció követi, mely azonnali visszajelzés, továbbá szakvéleményben – igény szerint írásban, vagy szóban – több javaslatot teszek, amennyiben fejlesztés, terápia, (beavatkozás) vagy további szakorvosi esetleg szakértői vizsgálat látszik szükségesnek.

Beszédészlelés és beszédmegértés (GMP) komplex vizsgálata

Időtartam: 60 perc

„Nem hallod?” „Miért nem figyelsz?” „Kérdeztem valamit!” „Miért a számat nézed? Nézz a szemembe!” – halljuk sokszor négy, öt, hat éves kisgyermekek szüleitől. A probléma forrása nagyon gyakran nem rosszaság, vagy figyelmetlenség, hanem a két-három éves korban huzamosabb ideig fennálló náthás-hurutos állapot. Ebben az életszakaszban fontos, hogy a hallójárat, és fül, mint érzékszerv teljesen ép legyen, hogy a hallott szavak tisztán jussanak el az idegrendszer megfelelő területeire. Ha a hang bármilyen akadályba ütközik, a felvett információ eltorzul, beszédészlelései, beszédértési nehézséghez vezethet. A beszédészlelés és beszédmegértés (GMP) komplex vizsgálat erre deríthet fényt, és adhat megoldási javaslatokat.